Skip to content

Цената за участие в редовната кампанията  за кандидатстване за стипендиант е в размер на:

  • 30 лева за полагане на изпитите във ВВМУ.

За заплащане на таксите:

Моля, посетете следната страница с повече информация: http://www.naval-acad.bg/contacts-bg

Основание: За явяване на кандидат-стипендиантски изпит

Телефони за контакт – 0889044111 – к-н II р. Славова

Всички права запазени jsivkov@nvna.team || DLC