Skip to content

1. За учебната 2024/2025 г. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ обявява прием на курсанти с 5-годишен срок на обучение по специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“, редовна форма за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и по специализации както следва:
1.1. Корабоводене за ВМС
1.2. Корабни машини и механизми за ВМС
1.3. Военноморски комуникационни и радиотехнически системи
1.4. Кибероперации
1.5. Мехатроника

2. За учебната 2024/2025 във ВВМУ се обявява записване на курсанти редовна форма с 6-годишен срок на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“, специализация „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили“ в професионално направление „Военно дело“ и по специалност „Медицина“ в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

Цената за участие в редовната кампанията  за кандидатстване за курсант е в размер на:

  • 80 лева за полагане на всички изпити при кандидати за курсанти по специализации за ВМС.

  • 45 лева за полагане на изпитите във ВВМУ на курсанти по професионално направление „Военно дело“ и по специалност „Медицина“.

За заплащане на таксите:

Моля, посетете следната страница с повече информация: http://www.naval-acad.bg/contacts-bg

Основание: За явяване на кандидат-курсантски изпит

Телефони за контакт – 0889044111 – к-н II р. Славова

Всички права запазени jsivkov@nvna.team || DLC