Skip to content

1. За учебната 2024/2025 г. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ обявява прием на военнослужещи за обучение в задочна форма по специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“, за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и по специализации както следва:
1.1. Корабоводене за ВМС

Приложение 3 към Наредба Н-17

Заповед ОС-121/15.03.2024  Относно: Условия и ред за кандидатстване на военнослужещи за обучение в задочна форма, за придобиване на образователно-квалификационна степен по специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво в професионално направление „Военно дело“ за учебната 2024/2025 г.

Всички права запазени jsivkov@nvna.team || DLC