Skip to content

Прием ОКС Бакалавър

ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ Варна обявява прием за учебната 2024/2025 г. в следните специалности за редовно и задочно обучение:

Всички права запазени jsivkov@nvna.team || DLC