Приема на студенти и курсанти във ВВМУ се осъществява на няколко етапа. В зависимост от образователната степен и специалност може да съществуват специфични особености. Моля запознайте се изискванията налични на уебсайта www.naval-acad.bg

В настоящата платформа се извършва единствено процеса на подаване на документи и оповестяване на резултатите от процеденото класиране на кандидатите.

За повече информация изберете желаната от вас образователно-квалификационна степен за продължите процеса по подаване на документи.